Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Organisation för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsarbetet styrs efter principerna om gemensamt ansvar, inflytande och gemensam uppföljning. Alla landstingsledningar styr regionsjukvården, alla landsting deltar i regionala medicinska programgrupper och centrumråd. Alla landsting deltar också i regionsjukvårdsstaben och formar uppföljningen.

"Gemensamt ansvar, inflytande och gemensam uppföljning"

Organisation för sydöstra sjukvårdsregionen

 

Ledamöter

Förteckning över ledamöter i sydöstra sjukvårdsregionens lednings- och samverkansgrupper (2018-06-12)

Förteckningen innehåller även sjukvårdsregionens representanter i nationella programområden och nationella samverkansgrupper.

Uppdaterad: 2018-06-13
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion