Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Avtal och reglemente för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionavtal

Regionavtalet beskriver hur vårdsamarbetet ska se ut under året och utgår från regionsamverkansavtalet. I avtalsmodellen ligger en gemensam uppfattning om att värna om US som högspecialiserat universitetssjukhus, ett gemensamt ansvar för att vården i de tre länen fungerar på ett bra sätt, samt att förflyttningar i vårdnivåer och temporära stöd samordnas.

Regional överenskommelse om samverkan och vård i regionen samt vård vid US 2018 (pdf, nytt fönster)

 

Övriga sjukvårdsregionala överenskommelser

Utöver avtal om köpt regionsjukvård vid US, finns överenskommelser om:

Regionalt utbyte för läkare under specialistutbildning (ST) (pdf, nytt fönster)

Efterutbildning av specialistläkare från Sydöstra sjukvårdsregionen vid US (pdf, nytt fönster)

 

Reglemente

Reglementet beskriver samverkansnämndens uppdrag och vilka uppgifter samverkansnämnden, regionsjukvårdsledningen, centrumråden och de regionala medicinska programgrupperna har. Avtalet gäller från och med 1 januari 2015 och gäller tills vidare.

Reglemente för Samverkansnämnden (word, nytt fönster)

Regionsamverkansavtal

Regionsamverkansavtalet beskriver inom vilka vårdområden regionen ska samarbeta, vad landstingen förbinder sig till och vilka värderingar som ska styra samarbetet.

Regionsamverkansavtal, sydöstra sjukvårdsregionen (word, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-01-10
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion