Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG barn- och ungdomssjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Den regionala medicinska programområdet för barnmedicin i sydöstra sjukvårdsregionen arbetar för en likvärdig och samordnad barn- och ungdomssjukvård. Verksamheten omfattar såväl högspecialiserad som specialiserad sjukhusvård samt öppenvård för barn och ungdomar. På våra kliniker vårdas barn och ungdomar som har medicinska problem, men även problem inom andra specialiteter, som t ex kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals och neurokirurgi.  Den högspecialiserade vården utförs i huvudsak på Universitetssjukhuset i Linköping.

  • Barn- och ungdomsklinikerna finns på fem orter i regionen: Jönköping, Kalmar, Linköping, Norrköping och Västervik
  • Öppenvårdsmottagning finns i Eksjö, Huskvarna, Jönköping, Nässjö, Värnamo, Motala och Oskarshamn.

Vi jobbar långsiktigt med utvecklings- och kvalitetsarbete. Vi har gemensamma målvärden som följs upp en gång per år och presenteras i vår gemensamma årsrapport. Via de nationella kvalitetsregister för olika områden inom barn- och ungdomsmedicin planerar vi och följer upp våra medicinska mål och produktions mål.

Under hösten 2016 och våren 2017 genomfördes en gemensam bakjoursutbildning inom sjukvårdsregionen. Målgrupp är läkare med erfarenhet av att arbeta som bakjour. Deltagarna har olika specialiteter med olika lång erfarenhet av bakjourstjänstgöring och kommer från olika delar av sjukvårdsregionen. Ny utbildning planeras för hösten 2019.

FN:s Konvention om barnets rättigheter och NOBAB:s (Nordisk Förening för sjuka barns behov) riktlinjer är ledstjärnan i vårt arbete. Gruppen träffas fem gånger per år.

Möte 2018-11-13

Möte 2018-09-21

Möte 2018-05-17

Möte 2018-03-22

Möte 2018-01-25

Möte 2017-02-01

Möte 2017-03-29

Möte 2017-05-17

Möte 2017-09-06

Möte 2017-11-16

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO barn- och ungdomssjukvård (begränad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Noomi Carlsson, sekreterare
Maria Ekelund

Region Kalmar län
Petra Hornstra
Charlotte Ohlsén
Jan-Åke Hammersjö
Anders Palm

Region Östergötland
Tobias Ekenlie, ordförande
Christina Karlsson
Fredrik Lundberg

Verksamhetsutvecklare 2018

Region Jönköping
Karina Wahl

Landstinget i Kalmar län
Birgitta Petersson
Helene Lindholm
Lisa Arvefalk Rudestig
Tina Engström

Region Östergötland
Carolin Albrecht
Ann Wikh

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG barn- och ungdomssjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG barn- och ungdomssjukvård

Uppdaterad: 2019-03-22
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion