Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO barn- och ungdomssjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Den regionala medicinska programområdet för barnmedicin i sydöstra sjukvårdsregionen arbetar för en likvärdig och samordnad barn- och ungdomssjukvård. Verksamheten omfattar såväl högspecialiserad som specialiserad sjukhusvård samt öppenvård för barn och ungdomar. På våra kliniker vårdas barn och ungdomar som har medicinska problem, men även problem inom andra specialiteter, som t ex kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals och neurokirurgi.  Den högspecialiserade vården utförs i huvudsak på Universitetssjukhuset i Linköping.

  • Barn- och ungdomsklinikerna finns på fem orter i regionen: Jönköping, Kalmar, Linköping, Norrköping och Västervik
  • Öppenvårdsmottagning finns i Eksjö, Huskvarna, Jönköping, Nässjö, Värnamo, Motala och Oskarshamn.

Vi jobbar långsiktigt med utvecklings- och kvalitetsarbete. Vi har gemensamma målvärden som följs upp en gång per år och presenteras i vår gemensamma årsrapport. Via de nationella kvalitetsregister för olika områden inom barn- och ungdomsmedicin planerar vi och följer upp våra medicinska mål och produktions mål.

Under hösten 2016 och våren 2017 genomförs en gemensam bakjoursutbildning inom sjukvårdsregionen. Målgrupp är läkare med erfarenhet av att arbeta som bakjour. Deltagarna har olika specialiteter med olika lång erfarenhet av bakjourstjänstgöring och kommer från olika delar av sjukvårdsregionen.

FN:s Konvention om barnets rättigheter och NOBAB:s (Nordisk Förening för sjuka barns behov) riktlinjer är ledstjärnan i vårt arbete. Gruppen träffas fem gånger per år.

Möte 2018-05-17

Möte 2018-03-22

Möte 2018-01-25

Möte 2017-02-01

Möte 2017-03-29

Möte 2017-05-17

Möte 2017-09-06

Möte 2017-11-16

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO barn- och ungdomssjukvård (begränad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Noomi Carlsson, sekreterare,
Maria Ekelund

Landstinget i Kalmar län
Petra Hornstra
Anders Thåström

Region Östergötland
Tobias Ekenlie, ordförande
Christina Karlsson
Ulf Samuelsson

Verksamhetsutvecklare 2018

Region Jönköping
Karina Wahl

Landstinget i Kalmar län
Birgitta Petersson
Jeanette Medner Forsberg
Lisa Arvefalk Rudestig

Region Östergötland
Carolin Albrecht
Therese Sjöström

 

Planerade möten 2018

  • 2018-01-25 kl 10:00-15:00 Norrköping
  • 2018-03-22 kl 09:00-11:00 Video
  • 2018-05-17 kl 09:00-11:00 Video
  • 2018-09-21 kl 10:00-15:00 Jönköping
  • 2018-11-13 kl 09:00-11:00 Video

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO barn- och ungdomssjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO barn- och ungdomssjukvård

Uppdaterad: 2018-11-07
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion