Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO handkirurgi, sydöstra sjukvårdsregionen

Regional medicinsk programområde handkirurgi innefattar representanter från de nio sjukhusen i regionen. Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Möte

  • Kallelse

  • Mötesanteckning

  • Bilaga

 

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO handkirurgi (begränsad behörighet)

Deltagare 2019

Region Jönköpings län
Markus Engquist
Helena Sundqvist
Katarina Saellström

Region Kalmar län

Gunnita Augustsson, sekreterare,
Andra Irbe
Stefan Broqvist
Johan Alkstedt
Anna Lutter

Region Östergötland

Lotta Fornander, ordförande
Carin Rubensson
Thomas Hansson

Planerade möten 2019

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO handkirurgi

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO handkirurgi

Uppdaterad: 2019-01-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion