Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Mallar och bilder för sydöstra sjukvårdsregionen

Vid eventuella frågor om mallar, kontakta: Sekreteraren i regionsjukvårdsledningen (RSL)

Presentationsmallar (PowerPoint)

Mallar regionsjukvårdsledning, centrumråd och regionala medicinska områdesgrupper (Word)

Bilder (jpg)

Logotyper (jpg)


 

Uppdaterad: 2018-03-28
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion