Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Centrumråd för hälsa psykiatri, barn- och kvinnosjukvård, primärvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Centrumråd för hälsa, psykiatri, barn- och kvinnosjukvård samt primärvård utgörs av tjänstemän från de tre landstingen samt från Universitetssjukhuset i Linköping. I centrumrådet finns även företrädare för de regionala medicinska programgrupperna inom rådets område.

Centrumrådet bereder ärenden och bevakar utvecklingen inom det medicinska området för barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård ,  psykiatrin , hälsofrämjande strategier och primärvård samt ansvarar för produktionsuppföljningen.

Rådet rapporterar till Regionsjukvårdsledningen och träffas för möten fyra gånger per år.

 

Logga in

Arbetsmaterial för centrumråd barn- och kvinnosjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare

Ordförande: Lena Lundgren, Östergötland

Sekreterare: Göran Atterfors, Östergötland


Region Jönköpings län
Jesper Ekberg
Maria Engman
Noomi Carlsson

Region Kalmar län
Gunnel Lindell 
Johan Rosenqvist

Region Östergötland
Ninni Borendahl Wodlin
Gunvor Rundqvist
Ulf Samuelsson
Mats Mellqvist
Bjarne Nilsson Olinder
Tobias Ekenlie
Anna Bengtsson
Natalie Bertling

US
Elisabeth Kristiansen
Anders Östberg

RMPG deltagare

Bjarne Nilsson Olilnder, ordf Psykiatri
Natalie Bertling, sekr Barnsjukvård
Tobias Ekenlie, ordf Barnsjukvård
Gunnel Lindell, ordf Kvinnosjukvård
Mats Mellqvist, sekr Kvinnosjukvård
Jesper Ekberg, ordf Hälsofrämjande strategier
Anna Bengtsson, sekr Hälsofrämjande strategier
Sofia Hartz, ordförande Primärvård
Charlotte Lindqvist, sekreterare Primärvård

Planerade möten 2019

Vårdstatistik

Vårdstatistik

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar

Uppdaterad: 2019-01-21
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion