Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Lågkaloridiet

Very Low Calorie Diets (VLCD) och Low Calorie Diets (LCD) är kompletta dieter som innehåller proteiner, mindre mängd kolhydrater, vitaminer, mineraler, spårämnen och essentiella fettsyror. Energinivån är 400–800 kcal/dygn i VLCD och 800‑1200 kcal/dygn i LCD. Tillstånd från Livsmedelsverket krävs för att ett företag ska få sälja en viss VLCD-produkt (SLVFS 1997:30). Trots att säkerheten bedöms som god vid korrekt användning av VLCD rekommenderas inom EU att energiintaget ska ökas till LCD-nivå. Viktnedgången är mest uttalad de första dygnen då glykogenförråden i kroppen bryts ned och vatten bundet till glykogen förloras. Vid fortsatt halvfasta kommer fettdepåerna att förbrännas och ketonkroppar bildas som tros minska aptiten och i vissa fall ge ett lätt euforiskt stämningsläge via central påverkan.

Evidens

Lågkaloridiet (”halvfasta”) ger snabb och uttalad effekt på vikten på kort tid. På längre sikt (2-årsuppföljning) ger kombination med lågkaloridiet under en period i genomsnitt ett par kg större viktreduktion än enbart livsstilsintervention. Viktnedgången är likvärdig vid VLCD och LCD behandling. Säkerheten är god på kort sikt hos i övrigt friska individer.

Indikationer

VLCD eller LCD används i vissa fall preoperativt inför fetmakirurgi eller på specialistklinik för patienter med komplicerad fetma. Pulver för beredning av lågkaloridiet finns även i handeln för egenvård och används i inledningsskedet i vissa kommersiella viktreduktionsprogram, som kan hänvisa patienten till ordinarie läkare för kontroll före fastan.

fakta

 • Kontraindikationer för lågkaloridieter
 • Ålder <18 år
 • Normal vikt BMI <25
 • Typ 1 diabetes
 • Graviditet
 • Ätstörning (hetsätningsstörning enligt DSM IV eller tidigare anorexi/bulimi)
 • Allvarlig psykisk sjukdom
 • Annan svår sjukdom
 • Tumörsjukdom
 • Nyligen genomgången hjärtinfarkt
 • Svåra födoämnesallergier

Biverkningar – säkerhet

Säkerheten vid behandling av i övrigt friska individer under begränsad tid (<12 veckor) bedöms som god. Patienter som behandlas med antikoagulantia, antidiabetika, vätskedrivande och lipidsänkande preparat avråds från att använda lågkaloridiet utan tät kontakt med sin läkare. De som brukar motionera kan fortsätta med det medan ovana motionärer rekommenderas börja i lugn takt och öka successivt.

En del fastesymptom förekommer

 • Hungerkänslor, irritation, trötthet, huvudvärk (främst de första dagarna)
 • Frusenhet
 • Torr hud
 • Håravfall (övergående)
 • Dålig andedräkt (ketoner)
 • Mag-tarmsymptom
 • Gallsten och gikt kan förekomma vid snabb, uttalad viktnedgång (oavsett metod)
 • Hypotension

Måltidsersättning

Lågkaloripreparat kan också användas som måltidsersättning.

Mer information

Detta är en fördjupning till Fetma bland vuxna

Referenser

Källa till webbsidan:
SLL Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård