Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Egenansvarsprodukter

Produkter som ligger utanför sjukvårdshuvudmännens ansvar benämns som egenansvarsprodukter. De kräver inte hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning och anpassning och kan inte motiveras medicinskt som en del i en behandling. Personen kan själv bedöma sitt behov av dessa och produkterna är i stor omfattning tillgängliga i handeln. För dessa produkter har personen ett eget ansvar att införskaffa och bekosta vid behov.

Styrgruppen för hjälpmedelsverksamheten beslutade på sitt möte 141127 att landsting och kommuner endast skall tillhandahålla och sälja egensanasvars artiklar enligt nedan. Denna policy gäller i hela länet oavsett boendeform och huvudman.

Typ av produkt

Exempel

Tillhandhålles/försäljes

Produkter som har direkt samband med behandling och operativt ingrepp inom hälso- och sjukvård *

Strumppådragare, griptång, håldyna, kryckor, förhöjningsklotsar

 

I första hand i samband med åtgärden via sjukhus, vårdcentral eller via Hjälpmedelscentralen

Produkter som är tillbehör till förskrivna hjälpmedel *

Korg och bricka till rollator

I samband med förskrivning av förskrivaren eller via Hjälpmedelscentralen

Produkter som är förbrukningsvaror

Batterier, däck, slang

Via förskrivaren eller via Hjälpmedelscentralen

Leverans
Leverans sker i de flesta fall direkt till patient på ex sjukhuset eller vårdcentralen. Om produkterna inte finns tillgängliga på förskrivande enhet kan de distribueras till kommunens lager med nästkommande turbil eller hämtas på Hjälpmedelscentralen.

Fakturering
Fakturering sker direkt till patient.

Öppet köp
Regionen/Hjälpmedelscentralen erbjuder inte öppet köp. Öppet köp är ett frivilligt åtagande från handelns sida. Anledningen till att regionen inte erbjuder detta är att det är kopplat till stora kostnader att administrera. Retur av hjälpmedlet accepteras om personen inte kan ta det i bruk pga sjukdom eller likande om varan returneras i obruten förpackning före fakturering.

Reklamation kan ske om det är något fel på varan i enlighet med de regler som finns i Konsumentlagen.

Förskrivarens roll
Förskrivaren kan rekommendera personen att skaffa lämpliga egensansvarsprodukter i samband med behandling eller annan åtgärd. Om personen behöver information om lämplig produkt kan förskrivare ge råd om detta.  Förskrivaren kan också instruera och träna även om personen själv köpt produkten. Eventuella råd, träning och andra insatser skall dokumenteras i journal.

Om förskrivaren väljer att tillhandhålla egenansvarsprodukter enligt ovan kan dessa beställas i web-SESAM. Detta betraktas då inte som en förskrivning utan enbart som en beställning. Det är viktigt att informera personen om att de själva kommer att få en faktura och att regionen inte tillämpar öppet köp.

Artikelnr Artikelbenämning Pris

Kryckkäppar
20697 Kryckkäpp Klassiker S Brukarvikt 140 kg svart 65 kr
26942 Kryckkäpp Klassiker S kort Brukarvikt 140 kg svart 84 kr
44529 Kryckkäpphållare Klassiker (passar till 20697 och 26942) 16 kr
44523 Isdubb (passar till kryckkäpp Klassiker) 53 kr
10535 Isdubb Spets, Härdad (passar till kryckkäpp Flex) 53 kr
44520 Doppsko 16 mm, svart med stålinlägg (passar till 20697 och 26942) 26 kr
20844 Kryckkäpp Flex, Lång 84 kr
31900 Kryckkäpp Flex, Robust 700 kr
27111 Kryckkäpp Flex, Barn, Grå 150 kr
20698 Kryckkäpp Flex, Ergo, Höger, Mjuk, Grå 170 kr
20699 Kryckkäpp Flex, Ergo, Vänster, Mjuk 170 kr
10530 Doppsko till kryckkäppar 19-20 mm (passar till Kryckkäpp Flex) 26 kr
20437 Käpphållare Flex 16 kr
10641 Käpphållare Carl-Oskar, Rebel, Fellow Classic & Supreme 135 kr
10578 Käpphållare Futura 135 kr
10531 Doppsko 21-23 mm 10 kr
Artikelnr Artikelbenämning Pris

Korg och bricka till rollatorer
10559 Korg Carl-Oskar, Rebel, C-O RA/GB och Rebel RA/GB 145 kr
18507 Bricka CO; Rebel 80 kr
41917 Bricka smal CO57; Rebel 57 100 kr
10581 Korg Futura 90 kr
14468 Bricka Futura 80 kr
19301 Korg, Futura 450 220 kr
17010 Korg, Futura 680 285 kr
19600 Korg Fellow låg 235 kr
27157 Korg Fellow Supreme 205 kr
19601 Bricka Fellow 205 kr

 

Artikelnr Artikelbenämning Pris
Personlig vård
10221 Strumppådragare Socky kort 252 kr
10224 Strumppådragare MerrySock 65 kr
14305 Griptång NåFram aktiv 60 cm grön 210 kr
14306 Griptång NåFram aktiv 70 cm röd 210 kr
14307 Griptång NåFram aktiv 80 cm blå 210 kr
14312 Hätta till griptång NåFram par 25 kr

 

Artikelnr Artikelbenämning Pris
Sittdynor
39108 Bima håldyna 40x40x7,5 cm 405 kr
39107 Sittdyna Bima hålsits standard 39x36x8/2 cm 390 kr

 

Artikelnr Artikelbenämning Pris
Förhöjningsklossar
15226 Förhöjningskloss Reko 660 kr/fp
14461 Förhöjningskloss Magnum 660 kr/fp

Kontakta Hjälpmedelscentralen

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Uppdaterad: 2018-08-15
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service