Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Förskriva och beställa hjälpmedel .

Vad är ett hjälpmedel?

Hjälpmedel är en individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Även personliga medicinska behandlingshjälpmedel (PMB) är hjälpmedel som ska förskrivas. De används ofta som en del i en pågående behandling eller för att övervaka en pågående behandling.

Vem får förskriva?

Vem som får förskriva och beställa hjälpmedel baseras på yrkesutbildning och kompetens. Detta beskrivs i Hjälpmedel i Jönköpings län som är ett gemensamt regelverk för samtliga roch som beslutas av våra politiker. Ibland kan en person ex en sköterska beställa åt en förskrivande läkare för att underlätta det praktiska arbetet. Då är sköterskan beställare och läkaren förskrivare.

Hur gör man när man förskriver och beställer hjälpmedel?

Att förskriva hjälpmedel innebär att förse en person med hjälpmedel i enlighet med förskrivningsprocessen. Processen för förskrivning av hjälpmedel för det dagliga livet omfattar utprovning, eventuell specialanpassning, information, träning och uppföljning. Alla som förskriver eller beställer hjälpmedel måste ha en personlig 5-siffrig kod. Den får du om du kontaktar HMC:s kundservice eller fyller i formuläret Ansök om inloggning till WebSesam.skrivning - åtgärd för att förse en person med hjälpmedel för det dagliga livet.

När du ska förskriva ett hjälpmedel kontaktar du HMC:s kundservice. Om du förskriver ofta rekommenderar vi att du använder WebSesam.

Köp av hjälpmedel till vårdenheter inom Regionen

Hjälpmedelscentralen ger gärna råd om vilka hjälpmedel som är lämpliga när olika enheter behöver skaffa utrustning eller inventarier. Vid köp av hjälpmedel till vårdenheter/vårdcentraler eller motsvarande inom Regionen skall dessa beställas via inköpsavdelningen. De flesta av länets kommuner har gemensamma avtal med Regionen för anskaffning av hjälpmedel till boenden med flera kommunala inrättningar. Dessa beställs genom HMC.

Privatperson

För att få ett hjälpmedel förskrivet ska du i första hand vända dig till arbetsterapeut eller sjukgymnast i din egen kommun. Om du har en pågående kontakt med sjukvården kan du ta upp frågan med den aktuella mottagningen som kan bedöma dina behov eller hänvisa dig vidare.

Vissa hjälpmedel har personen själv ansvar för. Kontakta Hjälpmedelscentralen om du vill köpa någon s.k. egenansvarsartiklar. Du kan också hyra hjälpmedel genom HMC om din förskrivare verifierar att du har behov av mer än ett men detta inte kan beskostas av huvdmannen. Läs mer om detta under dubbelförskrivning.

Leverans och retur av hjälpmedel.

Leverans av hjälpmedel

Leverans av hjälpmedel sker med turbil 2 - 3 gånger varje vecka till de kunder som har avtal med Hjälpmedelscentralen enligt ett fast schema. Övriga leveranser efter överenskommelse.

Leverans till vårdcentraler sker en gång per vecka på onsdag eller torsdag på samma dag som den kommun vårdcentralen ligger i. Övriga leveranser efter överenskommelse. TENS-apparater levereras med intern-post dagligen.

Leveranstid

HMC har c:a 16 000 olika hjälpmedel. Alla hjälpmedel finns inte i lager på HMC utan har olika leveranstid beroende på hur vanliga de är och hur brådskande det är att få just det hjälpmedlet. De hjälpmedel som är brådskande kallar vi för Högprioriterade då det finns ett omedelbart behov av dessa för att möjliggöra utskrivning eller för att undvika återinläggning. Hjälpmedel kan också vara klassade som HP av medicinska skäl. Dessa hjälpmedel är utvalda tillsammans med vårt kundråd. Där produkten presenteras under "sortiment" får du information om klassningen.

Där produkten presenteras under "sortiment" får du information om klassningen. När du beställer/förskriver i web-SESAM eller per telefon får du besked om den exakta leveranstiden vid den aktuella förskrivningen. Om den leveranstid du ser i web-SESAM inte fungerar skall du alltid ta kontakt med HMC:s kundservice för att se om vi kan hjälpa till en lösning t ex hitta en alternativ produkt.

    Högprioriterad lagervara på HMC = levereras alltid med nästa turbil.
  Lagervara på HMC = levereras oftast med nästa turbil.
  Beställningsvara = beställes från leverantör = leverantörens leveranstid enl avtal.

 

 

Leverans av sängar och andra skrymmande hjälpmedel

Förskrivning av säng och andra skrymmande hjälpmedel görs per telefon till kundservice. Leverans sker direkt hem till patient om så önskas. I samband med beställningen sker överenskommelse om leveranstidpunkt.

Vid leverans hem till patient debiteras en transportavgift.

Transport av skrymmande hjälpmedel direkt hem till patient, leverans och hämtning 500 kronor
Transport och montering/demontering av säng direkt hem till patient, leverans och hämtning 1600 kronor

Retur av hjälpmedel

Hjälpmedel skall återlämnas när de inte längre används. Hjälpmedlen kan återlämnas direkt till Hjälpmedelscentralen eller till respektive förskrivares arbetsplats ute i länet. Hjälpmedlet skall vara väl märkt med namn och personnummer på den som har använt hjälpmedlet.

De hjälpmedel som lämnas in ute i länet på olika arbetsplatser skickas av förskrivaren tillbaka med turbilen så snart som möjligt. Dessa hjälpmedel skall vara märkta med:

  • "grön returlapp"
  • namn och personnummer på den som använt hjälpmedlet om det ej är individmärkt t ex separata tillbehör
  • individmärkta hjälpmedel behöver ej märkas med personuppgifter

Buffertlager

Vad är buffertlager?

Ett buffertlager är ett lager av hjälpmedel som finns utanför hjälpmedelscentralen. Buffertlager  kan finnas på sjukhusen eller i de olika kommunerna. Vilka hjälpmedel som finns i respektive lager bestäms fram för allt beroende på hur mycket det används och hur snabbt patienten behöver tillgång till hjälpmedlet.

Styrgruppen för hjälpmedelsverksamheten beslutade på sitt möte i november 2014 att buffertlagren nu skall anpassas till överenskomna nivåer. Leveranssäkerheten från HMC är mycket god på de höprioriterade artiklarna.

En förteckning över vad som kan finnas i buffertlager i kommun och på sjukhus finns.

Inventering av buffertlager

Buffertlagren skall inventeras minst en gång per år. Tillfället för inventering väljer lageransvariga själva efter överenskommelse med HMC. OBS under tiden som inventering och återrapportering pågår får inga hjälpmedel tas från lagret!

På sjukhusen

De hjälpmedel som förskrivs på sjukhusen tas upp vid vårdplaneringen. Uppföljning för att se om hjälpmedlet fungerar sker sedan i patientens boende.

 

 

 

.

Uppdaterad: 2016-02-18
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion