Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Förskriva och beställa hjälpmedel 

Att förskriva

En förskrivning innebär en individuell behovsbedömning där patienten är delaktig, val av lämplig produkt, instruktion till patienten samt uppföljning.
Hjälpmedel för den dagliga livsföringen och för vård och behandling samt livsmedel för speciella medicinska ändamål ska alltid förskrivas. Läs mer om förskrivningsprocessen i Hjälpmedel i Jönköpings län.

Vem får förskriva?

Vem som får förskriva och beställa hjälpmedel baseras på yrkesutbildning och kompetens. Detta beskrivs i Hjälpmedel i Jönköpings län som är ett gemensamt regelverk för samtliga kommuner och regionen och som beslutas av våra politiker.

Hur gör man när man förskriver och beställer?

Alla som förskriver eller beställer måste ha en personlig 5-siffrig kod. Om du förskriver ofta rekommenderar vi att du använder WebSesam eller SesamLMN. Fyll i formuläret Ansök om inloggning till WebSesam.

Du kan också förskriva, beställa och göra uttag via HMC:s kundservice. Ett uttag från en aktuell förskrivning, t ex avseende näring, kräver ingen kod.

Korttidslån

Patienter som är folkbokförda i vårt län ska vända sig till sin förskrivare om det finns behov av att låna extra hjälpmedel för kort tid. Förskrivning sker med syfte KL, korttidslån, i web-SESAM. Utlåning kan ske för max 3 månader. Patienten debiteras hyra + avgift för lån 150 kr + moms.

Patienter som inte är folkbokförda i Jönköpings län, ska i första hand ta med sig sina hjälpmedel hemifrån när de vistas i vårt län. Om detta inte är möjligt kan de vända sig direkt till hjälpmedelscentralen. Utlåning kan ske för max 3 månader. Patienten debiteras hyra + avgift för lån 150 kr + moms.

Utbyte av ett förskrivet hjälpmedel i samband med teknisk service

Om HMC bedömer att ett förskrivet hjälpmedel inte går att laga i samband med beställning av reparation byter teknikern ut detta till ett nytt motsvarande hjälpmedel. Förskrivaren meddelas att utbyte skett. Om aktuell förskrivare inte går att få tag i meddelas respektive kommun.

Ev inställning av det nya hjälpmedlet görs utifrån hur det gamla var inställt.

Elektriska rullstolar byts inte ut. Förskrivaren meddelas att reparation inte kan utföras. Nytt ställningstagande till ev nyförskrivning görs av förskrivaren.

Eget ansvar

Produkter som ligger utanför sjukvårdshuvudmännens ansvar benämns som egenansvarsprodukter. De kräver inte hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning och anpassning och kan inte motiveras medicinskt som en del i en behandling. Personen kan själv bedöma sitt behov av dessa och produkterna är i stor omfattning tillgängliga i handeln. För dessa produkter har personen ett eget ansvar att införskaffa och bekosta vid behov.

Ett fåtal produkter säljs av regionen eller kommunerna. Läs mer i Hjälpmedel i Jönköpings län.

Du kan också hyra hjälpmedel genom HMC om din förskrivare verifierar att du har behov av mer än ett men detta inte kan beskostas av huvudmannen. Läs mer om detta under dubbelförskrivning.

Mer information

Vill du ha mer information om förskrivning och beställning eller lämna synpunkter är du välkommen att höra av dig till kundservice på Hjälpmedelscentralen per telefon (010 - 242 87 00) eller .

 

Kundservice

010-242 87 00

Knappval 1: Beställning och allmänna råd om hjälpmedel

Knappval 2: Boka tid för reparation, felanmäla och ställa tekniska frågor

Knappval 3: Beställning och allmänna råd om nutrition samt beställning av insulinpumpar med tillbehör

Öppettider

  • måndag till torsdag 8-16.30
  • fredagar 8-16

Hjälpmedel i Jönköpings län

Hjälpmedel i Jönköpings län

Förskrivningsprocessen

Riktlinjer vid förskrivning

webSESAM

Ansök om inloggning till webSESAM

Instruktionsfilmer webSESAM

Uppdaterad: 2018-08-07
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service