Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Prissättning och fakturering

Vem betalar för hjälpmedlen?

Vem som har kostnadsansvar för olika hjälpmedel regleras i första hand av politiska beslut. Den senaste översynen av betalningsansvaret gjordes i samband med att hemsjukvården kommunaliserades 1/1 2013.

Regionen har kostnadsansvar för

 • Hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel (anslag på audionommottagningen)
 • Synhjälpmedel (anslag på syncentralen)
 • Ortopedtekniska hjälpmedel (anslag på Regionkansliet)
 • Kommunikationshjälpmedel som förskrivs av logoped (anslag på Hjälpmedelscentralen)
 • Medicinska behandlingshjälpmedel (respektive förskrivares klinik)
 • Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Kommunerna ansvarar för

 • Övriga hjälpmedel (den kommun där brukaren är folkbokförd)
 • Livsmedel för speciella medicinska ändamål (för särskilda boenden)

Brukaren ansvarar för

 • egenansvarsartiklarna (enklare hjälpmedel, vissa tillbehör och förbrukningsartiklar)
 • egenavgifter (förekommer på ett fåtal hjälpmedel)

 

Prissättning

De produkter som förskrivs försäljes eller hyrs ut.

Försäljningshjälpmedel är enklare hjälpmedel som inte är lämpliga att återanvända av hygien- eller säkerhetsskäl. Oftast har de ett lägre inköpspris. Om de lämnas i retur gör HMC en okulär besiktning. Om de är i gott skick används de på nytt trots sin klassning som försäljningshjälpmedel med hänsyn till ekonomi och miljö. Nutrition räknas också som försäljningshjälpmedel.

Hyreshjälpmedel är lämpliga att återanvända. Hyreshjälpmedel har oftast ett högre inköpspris men det finns även sådana som inte kostar så mycket. Exempel är tillbehör och komponenter som ingår i ett huvudhjälpmedel. Det som påverkan hyresnivåerna mest är att begagnade hjälpmedel används i första hand och den sk nyttjandegraden dvs relationen mellan hur lång tid hjälpmedlet står på ett lager och hur lång tid det är hos en brukare.
Hyran har två olika nivåer beroende på hur gammalt hjälpmedlet är, sk "nyhyra" resp "begagnadhyra". Oftast är den begagnade hyran 50 - 75% lägre än hyran för ett nytt hjälpmedel. Hyran debiteras per dag för de dagar som brukaren använder hjälpmedlet.

  Inköpskostnad
Hjälpmedlets inköpskostnad delas på 36 eller 60 månader beroende på användningstid, kostnadsnivå, utveckling inom produktområdet mm.
  Service
I servicedelen av hyran ingår kostnad för rekonditionering, reparation, reservdelar, förebyggande underhåll, eventuell anpassning och specialanpassning.
  Adminstration
I administrationsdelen av hyran ingår kostnad för inköp, lagerhållning, transporter, fakturering mm.

 

Hur vet man vad hjälpmedlen kostar?

Du kan se vad hjälpmedlet kostar och om det är ett hyreshjälpmedel eller ett försäljningshjälpmedel i web-SESAM. Du ser det i artikelinformationen och på orderraden. Det pris du ser är priset för ett nytt hjälpmedel den sk "nyhyran" om det är ett hyreshjälpmedel. Det är inte förrän hjälpmedlet tas från lager som SESAM kan veta om det kommer att bli ett nytt eller begagnat hjälpmedel som din brukare får.

Om du beställer per telefon kan du alltid få besked om hjälpmedlet kostnad via kundservice.

Artikelinformation i web-SESAM
Bilden visar information om ett hjälpmedel.
- artikelnummer
- benämning
- om hjälpmedlet är lager- eller beställningsvara
- vem som är betalningsansvarig
- vilken ISO-kod hjälpmedlet klassificeras i
- leverantör
- prisinformation

Om det finns en hyra angiven i bilden är det ett hyreshjälpmedel. Om fältet är tomt är det ett försäljningshjälpmedel.

Orderradsinformation i web-SESAM
På raden ovan visas hyrespriset per månad för ett nytt hjälpmedel den sk "nyhyran".
På raden ovan visas ex på ett försäljningshjälpmedel som inte skall återanvändas.
På raden ovan visas ett sk "återköpshjälpmedel". Det är det samma som försäljningshjälpmedel
men eftersom denna typ av hjälpmedel oftast är en komponent på ett huvudhjälpmedel har det fått
denna typning i SESAM. I och med att det är ett "återköpshjälpmedel" kommer det att försvinna
från brukaren när huvudhjälpmedlet tas i retur.

I SesamLMN hittar du priser under fliken Produkt. Du kan också beräkna vad en aktuell förskrivning kommer att kosta när du gör förskrivningen.

 

Information om prissättning och avtal lämnas av , 010-242 87 15 eller , 010 - 242 87 31.

 

Fakturering

Kostnaden för hjälpmedel faktureras månadsvis. Privatpersoner och externa organisationer får en samlad faktura för egenavgifter, köp, hyra och utförda tjänster som gjorts under föregående månad. För enheter inom Regionen och kommunerna är fakturan uppdelad i 2 olika delar:

 1. faktura för försäljningshjälpmedel
 2. faktura för hyreshjälpmedel

Regionen faktureras via intfakt (intern fakturering).

Fakturaspecifikation finns i web-SESAM den sk e-fakturan som beskrivs nedan.

Frågor om fakturor besvaras av , 010 - 242 87 32.

 

E-faktura

Fakturaspecifikation finns i web-SESAM. Fakturaspecifikationen innehåller detaljerade uppgifter om varje enskilt hjälpmedel. E-fakturan visas antingen på skärmen eller kan exporteras till excel.

Instruktionsfilm e-faktura.

Frågor om fakturor besvaras av , 010 - 242 87 31.

 

Uppdaterad: 2017-08-01
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service