Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Köp av hjälpmedel

Köp av hjälpmedel till vårdenheter inom Regionen

Hjälpmedelscentralen ger gärna råd om vilka hjälpmedel som är lämpliga när olika enheter behöver skaffa utrustning eller inventarier.

Vid köp av hjälpmedel till vårdenheter/vårdcentraler eller motsvarande inom Regionen skall dessa beställas via inköpsavdelningen.

De flesta av länets kommuner har gemensamma avtal med Regionen för anskaffning av hjälpmedel till boenden med flera kommunala inrättningar. Dessa beställs genom HMC.

Köp av hjälpmedel som privatperson

Produkter som ligger utanför sjukvårdshuvudmännens ansvar benämns som egenansvarsprodukter. De kräver inte hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning och anpassning och kan inte motiveras medicinskt som en del i en behandling. Personen kan själv bedöma sitt behov av dessa och produkterna är i stor omfattning tillgängliga i handeln. För dessa produkter har personen ett eget ansvar att införskaffa och bekosta vid behov.

Läs mer under egenansvarsprodukter

Mer information

Om du vill ha råd om hjälpmedel kan du vända dig till hjälpmedelscentralens kundservice, 010 - 242 87 00.

Om du vill ha mer information om inköp av utrustning ska du i första hand vända dig till inköpsavdelningens kundservice (010- 24)141 41 (val 4) eller till .

 

 

 

Kundservice hjälpmedelscentralen

010-242 87 00

Knappval 1: Beställning och allmänna råd om produkter

Knappval 2: Boka tid för reparation, felanmäla och ställa tekniska frågor

Knappval 3: Beställning och allmänna råd om nutrition

Öppettider

  • måndag till torsdag 8-16.30
  • fredagar 8-16

Kundservice inköpsavdelningen

(010 - 24)141 41

Knappval 4: Inköp av utrustning

 

 

Uppdaterad: 2018-07-20
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service