Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Centrumråd för hjärtsjukvård, Sydöstra sjukvårdsregionen

Centrumrådet är nedlagt.

Centrumråd för hjärtsjukvård utgörs av tjänstemän från de tre landstingen samt från Universitetssjukhuset i Linköping.

Centrumrådet bevakar den medicinska utvecklingen inom området hjärtsjukvård, ansvarar för produktionsuppföljning och bereder ärenden som rör de regionala medicinska programgrupperna för hjärtsjukvård samt medicinsk diagnostik.

Rådet rapporterar till Regionsjukvårdsledningen och träffas för möten fyra gånger per år.

 

Mötesanteckningar och bilagor 2018
Möte 2018-11-12

Bilagor (pdf, nytt fönster)

Möte 2018-09-12

Bilagor (pdf, nytt fönster)

Möte 2018-04-09

Bilagor

 

Möte 2018-02-07

Bilaga

Mötesanteckningar och bilagor 2017

Möte 2017-02-08

Möte 2017-05-05

Möte 2017-09-18

Bilagor (pdf, nytt fönster)

 

Möte 2017-11-13

Bilagor (pdf, nytt fönster)

 

Mötesanteckningar och bilagor 2016

Bilagor

Bilagor

 

Bilagor

 

Bilagor

Logga in

Arbetsmaterial för centrumråd hjärtsjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Ordförande: Jan-Erik Karlsson, Jönköping

Sekreterare: Marie Gustavsson, Jönköping


Landstinget i Kalmar län
Sanna Einarsson

Region Östergötland
Göran Atterfors
Mats Mellqvist
 

Diagnostikcentrum
Robert Ring

Hjärtcentrum
Stefan Franzén
Gitt Olsson

RMPG Medicinsk diagnostik
Fredrik Enlund 

Vårdstatistik

Uppdrag

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar

Uppdaterad: 2018-11-21
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion