Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Vårdstatistik, hjärtsjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Månatligen presenteras vårdstatistik för de kliniker som igår i centrumrådet. Statistiken presenteras i form av:

  • årsvärden för de fem senaste åren
  • ackumulerade månadsvärden innevarande år jämfört med motsvarande period föregående år
  • rullande 12-månadersvärder för vårdtillfälle och DRG-poäng.

Statistiken avser all vård som utförts vid kliniken oavsett betalningsform. Eventuella frågor besvaras av ekonom i centrumrådet.

Regionuppföljning 2016

Mer information

Arkiv vårdstatistik

Uppdaterad: 2016-02-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion