Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Uppdragsbeskrivning

 

Uppdrag Ansvarig Tidplan Beslut Status
2018-04-09
Utredning kranskärlssjukdom
Jan Engvall Centrumrådet November 2018 Flyttas till RMPO eftersom redovisning inte skedde som planerat 20181112 Pågående
2016-09-30
IT-stöd inom klinisk genetik
Sekr i CR Centrumrådet
5 maj 2017
Uppdrag till eSPIR Avslutat 2017-05-05
Rapport
 
2016-09-30 Standardremiss i Cosmic Cosmicansvariga rep. region/landsting Centrumrådet september 2017   Inställt
2016-09-30 Uppföljningssysten klinisk genetik Sanna Einarsson
Sammankallande
Centrumrådet september 2017 Flyttas till nya KR
20181112
Pågående
2016-09-30
Lagring av blodprover i biobank
 
RMPG medicinsk diagnostik Centrumrådet maj 2017 Rapport Avslutat 2017-09-18

2016-09-30
Lokalisering av laboratorieanalyser

2018-04-09
Ändrad rubrik till Lokalisering av molekylärbiologiska analyser

RMPG medicinsk diagnostik Centrumrådet september 2017

Slutrapport
Centrumrådet 12 november 2018
20181112 Avslutat
Följs i RMPO MD

Rapport
2016-09-30
Diagnosspecifika riktlinjer
RMPG medicinsk diagnostik Styrgruppen januari 2017
Centrumrådet september 2017
  Pågående
2016-09-30
Test av arbetssätt
US-Kalmar
  Klar i maj 2017 Fortsätter följa arbetet Avslutat 2017-05-05
Rapport
2016-03-21
PET/CT
RMPG Medicinsk diagnostik Klar i september 2016
Redovisning CR 12 augusti och RSL 31 augusti
20160930 Avslutat
Slutrapport
2015-09-14
Klinisk genetik
Ordf. RMPG Medicinsk diagnostik Klar i mars 2016 20160601
 
Avslutat
Slutrapport
2015-09-14

Riktlinjer för utredning, behandling och uppföljning av
patienter med familjär hyperkolesterolemi

RMPG Hjärtsjukvård Klar i mars 2016   Avslutat

Länk till riktlinjen
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21896&nodeId=39946

 

Uppdaterad: 2018-11-16
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion