Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Centrumråd för kirurgi, ortopedi och cancersjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Centrumrådet för kirurgi, ortopedi och cancervård utgörs av tjänstemän från de tre landstingen samt en representant för Regionalt cancercentrum sydöst.

Centrumrådet bevakar medicinsk utveckling, arbetar med produktionsuppföljning och bereder ärenden som rör de regionala medicinska programgrupperna hematologi, kirurgi, lungmedicin, onkologi, ortopedi och urologi.

Centrumrådet rapporterar till Regionsjukvårdsledningen och träffas för möten cirka fyra gånger per år.

Logga in

Arbetsmaterial för centrumråd kirurgi, ortopedi och cancersjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare

Ordförande:
Karl Landergren
Region Kalmar län

Sekreterare:
Leni Lagerqvist
Region Kalmar län

Region Jönköpings län
Susanne Yngvesson
VAKANT

Region Kalmar län
Fredrik Stenmark
Sanna Einarsson

Region Östergötland
Göran Atterfors
Mats Mellqvist
Gunnar Adell

Universitetssjukhuset i Linköping
Johanna Hafström
Ann Josefsson

Vårdstatistik

Vårdstatistik

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar

Uppdaterad: 2019-01-21
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion