Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Centrumråd för kirurgi, ortopedi och cancersjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Centrumrådet för kirurgi, ortopedi och cancervård utgörs av tjänstemän från de tre landstingen samt en representant för Regionalt cancercentrum sydöst.

Centrumrådet bevakar medicinsk utveckling, arbetar med produktionsuppföljning och bereder ärenden som rör de regionala medicinska programgrupperna hematologi, kirurgi, lungmedicin, onkologi, ortopedi och urologi.

Centrumrådet rapporterar till Regionsjukvårdsledningen och träffas för möten cirka fyra gånger per år.

Kallelse och dagordning

2018

Mötesanteckningar

2018

Bilagor

 

Logga in

Arbetsmaterial för centrumråd kirurgi, ortopedi och cancersjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Ordförande: Karl Landergren, Kalmar

Sekreterare: Leni Lagerqvist, regionsjukvårdssakkunnig,
Kalmar,
0480 - 845 06

Region Jönköpings län
Susanne Yngvesson
VAKANT

Landstinget i Kalmar län
Fredrik Stenmark
Sanna Einarsson

Region Östergötland
Göran Atterfors
Mats Mellqvist
Gunnar Adell

Universitetssjukhuset i Linköping
Johanna Hafström
Ann Josefsson

Planerade möten 2018

  • 2018-11-16, kl 08:00-10:00, videomöte

Vårdstatistik

Vårdstatistik

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar

Uppdaterad: 2018-11-12
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion