Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Centrumråd för rekonstruktiv kirurgisk sjukvård, Sydöstra sjukvårdsregionen

Centrumrådet är nedlagt

Centrumråd för rekonstruktiv sjukvård utgörs av centrumchef och ekonomichef som är representativt för Centrumrådet samt tjänstemän från de tre landstingen och medicinskt sakunniga personer utsedda av respektive landsting.

Centrumrådet bereder ärenden, bevakar den medicinska utvecklingen inom området Rekonstruktiv sjukvård samt ansvarar för produktionsuppföljning.

Till centrumrådet hör de regionala medicinska programgrupperna handkirurgi, neurosjukdomar, (neuorkirurgi och neurologi), rehabiliteringsmedicin (inklusive smärtrehabilitering), ögonsjukvård och öronsjukvård. I centrumrådet ingår också nätverk för plastikkirurgi respektive brännskadevård.

Rådet rapporterar till Regionsjukvårdsledningen och träffas för möten cirka fyra gånger per år.

 

Mötesanteckningar och bilagor 2018
 

2018-12-03

Mötesanteckningar (pdf, nytt fönster)

Bilaga

2018-09-17

Mötesanteckningar (pdf, nytt fönster)

Bilaga (pdf, nytt fönster

2018-04-16

Mötesanteckningar (pdf, nytt fönster)

Bilaga (pdf, nytt fönster)

2018-02-05

Mötesanteckningar (pdf, nytt fönster)

 

Mötesanteckningar och bilagor 2017
 

2017-12-11

Bilaga (pdf, öppnas i nytt fönster)

2017-09-27

Bilagor  (pdf, öppnas i nytt fönster)

2017-04-25

2017-02-09

 

Mötesanteckningar och bilagor 2016

 

Bilagor

2016-11-16

2016-09-27 (Alla bilagor är pdf och öppnas i nytt fönster)

2016-03-21

 

 

 

 

Logga in

Arbetsmaterial för centrumråd rekonstruktiv sjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Ordförande: Jan-Erik Karlsson, Jönköping

Sekreterare: Marie Gustavsson, Jönköping

Region Jönköpings län
Håkan Löfgren
Susanne Yngvesson Strid

Landstinget i Kalmar län
Henrik Holmberg
Karin Rahm Björneld

Region Östergötland
Göran Atterfors
Mats Mellqvist
Rolf Östlund

Universitetssjukhuset i Linköping
Peter Blomberg
Eva-Lena Zetterlund

 

Planerade möten

Vårdstatistik

Vårdstatistik

Uppdrag

Uppdragsbeskrivningar

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar

Uppdaterad: 2019-02-07
Marie Gustafsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion