Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Sammanställning av uppdrag

Uppdrag Ansvarig Tidplan Beslut  
2018-10-19
Handläggning av patienter med lipödem
RMPO rehabilitering och smärta Redovisning KR våren 2019   Pågående men flyttat från denna grupp
2018-04-16
Vård av patienter med ryggmärgs- och hjärnskador inom specialiserad slutenvård
RMPG rehab och smärta Redovisning KR februari 2019   Pågående men flyttat från denna grupp
2017-12-06
Vård av patienter med ryggmärgsskador
RMPG rehab och smärta December 2017 - april 2018
Redovisning till CR 2018-04-16
  Avslutat 2018-04-16
Rapport
2017-12-06
Neurofysiologi i Sydöstra sjukvårdasregionen
RMPO nervsystemets sjukdomar och VC Greta Gustafsson december 2017 - april 2018
redovisning vid CR-möte 2018-04-16
  Avslutat 2018-04-16
Presentation
2017-04-25 Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer, genetik RMPG neurosjukdomar Fortlöpande
 
Rapport till CR 6 dec 2017

Avslutat i CR och överflyttat till RMPO 2018-09-17
Presentation

 

2017-04-25 Läkemedelsmallar handkirurgi neurosjukdomar rehabilitering/smärta ögonsjukdomar öronsjukdomar Resp RMPG Våren 2017 - december 2017 Slutrapport till CR 2017-12-06

 

 

2015-09-16
Vård av patienter med Sömnapné

Vård av patienter med sömnapné, reviderad

RMPG Öronsjukvård

Klart i november 2016

Redovisning CR april 2017

2016-11-16
Uppdatering av uppdrag + förlängd tid
Avslutat
2017-09-27
Kartläggning
2015-09-16
Rehabilitering av patienter med långvarig smärta

Rehabilitering av patienter med lång-
varig smärta, reviderad 
RMPG Rehabilitering och smärta Klart november 2016
Avstämning i CR i mars 2016
Delrapport till CR våren 2017
Delrapport till CR våren 2018
Slutrapport hösten 2018
2016-11-16
Förlängd tid i 2 år

Avslutat 2018-12-03
Rapport

2015-09-16
Förskrivning av Lucentis/Eylea/Ozurdex

RMPG Ögonsjukvård Klart januari/februari 2016 Avslutat 20170425
Riktlinjer
Avslutat

2014-11-11
Pumpverksamhet inom
rehabiliteringsmedicin - baklofenpump

RMPG
Rehabiliterings-medicin

Klart våren 2015
Avstämning vid CR 2015-03-31

2015-09-16

Behandling med intratekalt Baklofen

 

Avslutat
Påbörjas i Region Jönköpings län 1 januari 2016.

Planeras i Kalmar

2014-11-11
Pumpverksamhet inom
den neurologiska
vården
RMPG
Neurosjukdomar
Klart våren 2015
Avstämning vid CR
2015-03-31
  Avslutat 2018-09-17

2014-09-29
Cochleaimplantat till barn
vid Öron-, näs, och halskliniken i Linköping

RMPG ÖNH Redovisning i CR
2015-02-03
2015-02-03 Avslutat
2014-09-25
Peroperativ MR-undersökning
vid neurokirurgiska operationer
Metodrådet Redovisning i CR 2015-02-03

2015-02-03

Vetenskaplig och hälsoekonomisk
evidens för användning av
magnetresonans-undersökningar under neurokirurgiska ingrepp

 

Avslutat

 

Uppdragsbeskrivning 2012-02-29

Uppdaterad: 2018-12-05
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion