Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG hjärtsjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet inom sjukvårdsregionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programområde. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen. Grupperna har flera olika uppdrag som till exempel att bevaka utvecklingen inom sitt område, att stödja samarbetet i regionen och att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Hjärtsjukvård bedrivs vid alla nio sjukhusen i regionen. RMPO hjärt- och kärlsjukdomar träffas fyra gånger per år.

Inom RMPO hjärt- och kärlsjukdomar bedrivs viss utbildning t.ex. för ST-doktorer inom kardiologi.

Varje år arrangeras ett Regionmöte i kardiologi och klinisk fysiologi där personal träffas och diskuterar utvecklingen inom hjärtsjukvården.

Till RMPO hjärtsjukvård finns ett Nätverk för sjuksköterskor knutet. Till exempel finns ett samarbete mellan de sjuksköterskor som registrerar i kvalitetsregistret Swedeheart. Syftet är att få en likvärdig registrering i hela sjukvårdsregionen och att de inom sjukvårdsregionen som jobbar med registrering ska lära känna varandra och ha stöd av varandra i sitt arbete.

Vidare finns ett Nätverk för sjukgymnaster/fysioterapeuter som jobbar med hjärtrehabilitering i sjukvårdsregionen.

RMPG hjärtsjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Möte 2018-12-06

Möte 2018-09-18

Bilagor

Möte 2018-03-20-21

Bilagor

Administrativt möte 2018-03-20

Bilagor till administrativt möte. Bilagorna är PDF och öppnas i nytt fönster

Möte 2018-01-15

Mötesanteckningar 2017-01-19

Mötesanteckningar 2017-03-21--22

Bilagor 20170321--22 (samtliga bilagor pdf, nytt fönster)

Administrativt möte 2017-03-22

Bilagor administrativa mötet (Samtliga bilagor pdf, nytt fönster)

Mötesanteckningar 2017-09-21

Bilagor 2017-09-21

Mötesanteckningar 2017-11-22

Mötesanteckningar 2016-11-10

Bilaga 2016-11-10

Mötesanteckningar 2016-09-22

Bilagor 2016-09-22  (alla bilagor öppnas i nytt fönster och är pdf-format)

Mötesanteckningar 2016-03-16

Bilagor 2016-03-16

Administrativt möte 2016-03-16

Mötesanteckningar 2016-03-16

Bilagor 2016-03-16 (alla bilagor öppnas i nytt fönster och är pdf-format)

Mötesanteckningar 2016-01-21

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO hjärtsjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Marie Gustafsson, sekreterare,
Jan-Erik Karlsson, ordförande
Dawid Kusiak

Anne-Marie Suutari

Region Kalmar län
Lars-Erik Larsson
David Olsson
Maaike Verstraaten

Region Östergötland
Hans Granfeldt
Lars Karlsson
Noorullah Moosawi
Åsa Törnqvist

Planerade möten 2019

  • 2019-01-17, video
  • 2019-03-19 - 20 (därefter administrativt möte och Regionmöte den 21/3)
  • 2019-09-17, Västervik
  • 2019-12-05, video

Thoraxkirurgi

Patientinformation

Väntetider

Årsrapporter

 Årsrapporter, RMPO hjärtsjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO hjärtsjukvård

Mer information

Resultat för hjärtsjukvården inom Sydöstra sjukvårdsregionen 

Bra länkar

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning

Regionala vårdriktlinjer hjärtsjukvård

 Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer

Uppdaterad: 2019-03-11
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion