Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionmöte, kardiologi och klinisk fysiologi

Regionmöte 2019: Inbjudan och program till torsdagen den 21 mars.

 

Regionmötet 2018

Program till Regionmötet 2018-03-22

Dokumentation från mötet

Jan-Erik Karlsson Inledning
Joakim Alfredsson Antitrombotisk behandling hos den komplexa patienten
Mattias Törnudd Blödningsaspekter utifrån thoraxkirurgens och ett THIVAperspektiv
Jan Engvall Ischemidiagnistik enligt NICE - lyxproblem eller för patientens bästa?
Niels-Erik Nielsen När kan vi använda oss av att stänga förmaksörat?
Emmanuoil Charitakis Neurohormonell aktivering, symptom och HRQoL hos patienter medförmaksflimmer aktuella för kateterablation
Andreas Granath Perioperativ handläggning av den komplexa patienten
Lars-Erik Larsson
Jesper Schüllerqvist

Hur hanterar vi den komplexa hjärtpatienten vid våra sjukhus?

Jan-Erik Karlsson Decentraliserad läkarutbildning
 


Program till Regionmötet den 23 mars 2017 i Kalmar

Dokumentation från mötet:

Joep Perk En blick i preventionens kristallkrona
Joanna-Maria Papageorgiou Kardio-onkologi
Jörg Carlsson Är uthållighetsidrott skadlig?
Jan-Erik Karlsson Hjärtsjukvård i Sydöstra sjukvårdsregionen
Magnus Wijkman Den hjärtsjuka diabetespaienten
Jonas Spaak Hjärtsjukdom, njursvikt och diabetes
Agota Alföldine Ando Lungfunktionsutredning
Eva Nylander Ergospirometri

 

Program till Regionmöte den 17 mars 2016 i Linköping.

Dokumentation från mötet:

Föreläsare Föredrag

Joakim Alfredsson

Blödning vid hjärtinfarkt – kan boten vara värre än soten?

Anders Jönsson

Ablation av ventrikulära arytmier - hur gör vi och vilka patienter är aktuella för åtgärd? (inte komplett)

Lennart Nilsson

PCSK9-hämmare åt folket?

Peter Wodlin Ordnat införande. Ett nytt Paradigm?

Marie Kennemyr
Karin Tunesson

Personcentrerad vård - att se patienten som en individ och inte som en sjukdom

Aleksander Szymanowski

Apoptos vid koronarsjukdom. Referat från avhandling

Ghassan Mourad

Bättre vård för patienter med icke-kardiell bröstsmärta. Referat från avhandling

Claes Forsell

Endovaskulär kirurgi för akut typ B-dissektion - när och hur?

Meriam Åström

Höger kammare i strålkastarljuset; erfarenhet från post doc UCSF

Jörg Lauermann

Ont det gör ont – NSTEMI-processen i F-län

Carljohan Carlhäll

MR hjärta - var står vi idag och hur ser vi på framtiden?

 

Ett multidisciplinärt fall


2015 arrangerades Regionmötet kardiologi och klinisk fysiologi i Jönköping.

Program 2015-03-19

Dokumentation från mötet.
 

Jan-Erik Karlsson, ordf RMPG, Dawid Kusiak, sektionschef kardiologi, Patrik Skogvard, verksamhetschef klin.fys. och Werner Puskar, chef thoraxradiologi hälsar välkommen till årets regionmöte i kardiologi och klinisk fysiologi.

Dagens Medicins ranking av landets sjukhus uppmärksammas. Sydöstra sjukvårdsregionen är den bästa sjukvårdsregion. Linköoing är Sveriges bästa universitetssjukhus, Ryhov är det bästa mellanstora sjukhuset och Oskarshamn det bästa mindre sjukhuset. Övriga sjukhus i sjukvårdsregionen hamnar också på hedrande platser.

Det goda samarbetet inom sjukvårdsregionen bidrar sannolikt till de goda resultaten.

- Jan-Erik Karlsson, ordf RMPG pratar kring SoS nya nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015 och hur de tillämpas i Sydöstra sjukvårdsregionen.

        Presentation
 

- Stefan Jakobsson, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov diskuterar CRT. Bl.a. hur och varför man ska hitta personer med behov av CRT

        Presentation

- Eva Swahn, Kardiologiska kliniken, Linköping visar statistik över hur väl Socialstyrelsens riktlinjer följs inom kranskärlssjukvården i Sydöstra Sjukvårdsregionen.

         Presentation

- Lennart Nilsson, Kardiogenetiska regionmottagningen, Linköping informerar om ärftliga hjärtsjukdomar, främst Familjär Hyperkolesterolemi.

        Presentation

- Henriette van der Wal, Medicinkliniken, Oskarshamn berättar om hur det är att utbilda sig till och arbeta som kardiolog i Nederländerna jämfört med Sverige.

         Presentation

- Jan Thollander, Länssjukhuset Ryhov, diskuterar runt ämnet Graviditet och hjärtfel -  när är det en okomplicerad historia?

         Presentation

- Helena Sköldbäck, sjukgymnast, Länssjukhuset Ryhov berättar hur den fysiska träningen - hjärtrehabiliteringen ser ut idag och hur man kan gå vidare för att uppfylla Socialstyrelsens rekommendationer.

         Presentation

- Niels-Erik Nielsen, US Linköping berättar om TAVI - produktion, överlevnad, mortalitet och dödsorsak m m. och nytt inom PFO t ex Noble Stitch.

        Presentation

- Patric Karlström, Länssjukhuset Ryhov, diskuterar hjärtsvikt och följsamhet till Socialstyrelsens riktlinjer. Han visar också studier där effekten av rekommenderade läkemedel jämförs med placebo.

        Presentation

- Regina Lindberg, Länssjukhuset Ryhov, visar statistik över antikougalantia vid förmaksflimmer jämfört med Socialstyrelsens riktlinjer.

        Presentation

- Peter Blomstrand, Klinisk Fysiologi, Länssjukhuset Ryhov redovisar erfarenheter från Cardipp - är - diastolisk vänsterkammarfunktion viktigare än den systoliska? 

        Presentation

- Jörg Lauermann, Länssjukhuset Ryhov, resonerar kring ämnet Ischemisk hjärtsjukdom och riksbedömning - SYNTAX score - hur och när behandlar vi enligt Socialstyrelsens riktlinjer?

        Presentation

- Henrik Ahn, Thorax-kärlkliniken, US rapporterar från en pågående studie som handlar om implanterbar tryckmätare för monitorering av hjärtfunktion.

       Presentation

Mötet avslutas med att Region Östergötland får uppdraget att arrangera Regionmötet 2016.

 

 

Uppdaterad: 2019-01-01
Marie Gustafsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion