Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Nätverk för sjuksköterskor

Swedeheart är en sammanslagning av flera olika kvalitetsregister inom hjärtsjukvård. Idag ingår 5 olika register (RIKS-HIA, SCAAR, SEPHIA, hjärtkirurgi och perkutana klaffar).

Från Sydöstra sjukvårdsregionen finns följande representanter:
- SEPHIA: Jan-Erik Karlsson och Emma Hag, Jönköping
- Svenska hjärtkirurgregistret: Hans Granfeldt och Peter Wolfgang, Linköping
- Perkutana klaffar: Niels-Erik Nielsen, Linköping.

Det primära syftet med SWEDEHEART är att stödja evidensbaserad terapiutveckling vid akut och kronisk kranskärlssjukdom och vid kateterburen eller kirurgisk klaffintervention genom att ge kontinuerlig information om vårdbehov, undersökningar, behandlingar och behandlingsresultat. SWEDEHEART syftar också till att registrera förändringar i vårdens kvalitet och innehåll över tid inom ett sjukhus och jämfört med andra sjukhus, bidra med riskvärderingsverktyg och beslutsstöd och att stödja kontinuerligt förbättringsarbete på alla deltagande enheter. SWEDEHEART ska också utgöra en grund för forskning om kranskärlssjukdom och klaffintervention. Den långsiktiga målsättningen är att bidra till en minskad dödlighet och sjuklighet hos patienterna och att öka kostnadseffektiviteten i vården.

Mer information om Swedeheart finns på deras webbsida:
Swedeheart (nytt fönster)

Mötesanteckningar 

2017

Bilaga

2016

Bilagor

Utvärdering

2015

Bilagor

2014

Bilaga

Kontaktperson

Regionmonitor

Yvonne Pantzar

Uppdrag

Beskrivning av nätverkets uppdrag

Avstämningstider Swedeheart

Sista dag för när data måste vara inmatad i registret för att komma med i regionstatistiken.
 

  • 2018-01-13
  • 2018-05-15
  • 2018-09-15
  • 2018-11-15
Uppdaterad: 2018-05-21
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion