Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontaktpersoner

Yvonne Pantzar, Swedeheart

Åsa Jonsson, RiksSvikt

Avstämningstider Swedeheart

Sista dag för när data måste vara inmatad i registret för att komma med i uppdateringen av statistiken.

2021-01-xx(samma datum som inmatning till Swedehearts årsrapport vilket kan variera något från år till år)

2020-05-15

2020-09-15

2020-11-15

Mer information

Nätverk för sjuksköterskor

Uppdaterad: 2020-09-18
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion