Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontaktpersoner

Yvonne Pantzar, Swedeheart

Åsa Jonsson, RiksSvikt

Avstämningstider Swedeheart

Sista dag för när data måste vara inmatad i registret för att komma med i uppdateringen av statistiken.

  • 2019-01-15 (samma datum som inmatining till Swedehearts årsrapport vilket kan variera något från år till år)
  • 2019-05-15
  • 2019-09-15
  • 2019-11-15

Mer information

Nätverk för sjuksköterskor

Uppdaterad: 2018-11-21
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion