Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Uppdrag inom hjärt- och kärlsjukdomar

Sammanställning

Uppdrag Ansvarig Tidplan Beslut  
2018-04-09
Utredning kranskärlssjukdom
Jan Engvall Centrumrådet november 2018 RMPO beslutar rekommendera införande av DT kranskärl i Region Kalmar och i Region Jönköpings  län

Presentation och slutrapport 
20181112
Övertaget från CR hjärtsjukvård pga. att uppdraget inte redovisats enligt plan.

Avslutat 20190320
2018-10-19
Remiss gravida med hjärtsjukdom
Aleksandra, Maaike och Jan Förslag till RMPOs möte den  20 mars    
2017-03-22
Uppdatering av vårdriktlinjer, genetik
Mats Broqvist Förslag 15/5
Beslut 1 juni
Uppdrag B klart 20180115.
Ansvaret för uppdrag A  lämnas till Anneli Svensson20180115.
Avslutat 20180321
2017-03-22
Utformning av gemensamma läkemedelsmallar
Marija Jakolevski Hedbäck, Anne-Marie Suutari och Sofia Sederholm Lavesson Förslag 15/5
Beslut 1 juni
20170921 Vilande
2016-09-22
Långtidsbehandling med Brilique
Joakim Alfredsson m fl Redovisning 19 jan 2017 Uppdraget inte slutfört. Avslutat
20170322
 
2016-03-16
Ordnat införande av Entresto
Peter Wodlin m fl Klart i september 2016 20160922 Avslutat
         
Uppdaterad: 2020-01-08
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion