Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Länkar

(Sidan håller på att byggas upp)

Behandlingsriktlinjer och checklista Entresto

 

Konsensusprogram Dystrophia Myotonica

Dystrophia Myotonica (DM1) Skandinaviskt koncensusprogram 2010 (pdf, nytt fönster)

 

Presentationer från utbildningseftermiddag i Jönköping om FH den 8 december 2016

Jan-Erik Karlssons presentation med patientfall

Lennart Nilssons presentation om FH

Christina Holmgrens presentation om implementering av FH-riktlinjerna i Region Jönköpings län

 

Länkar till ESC vårdriktlinjer

Aortadissektion och aortaaneurysm
 

 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-03-08
Marie Gustafsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion