Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Nätverk för sjukgymnaster och fysioterapeuter i Sydöstra sjukvårdsregionen

Till RMPG hjärtsjukvård finns ett nätverk för sjukgymnaster/fysioterapeuter från sjukvårdsregionens nio sjukhus. Syftet med nätverket är att rehabilitering av hjärtpatienter ska vara likvärdig i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Sedan 2016 registreras också fysioterapeutiska variabler av i kvalitetsregistret SEPHIA.

I hjärtrehabiliteringen ingår patienter med alla typer av hjärtsjukdomar av t ex GUCH, hjärtsvikt och kranskärlssjukdom. Detta ställer krav på att sjukgymnaster/fysioterapeuter måste vara uppdaterade i den evidensbaserade utvecklingen inom hjärtrehabiliteringsområdet och hålla samma takt som den medicinska utvecklingen. En utmaning är just att hjärtrehabiliteringen innefattar alla typer av hjärtsjukdomar och att behandlingen kan skilja sig åt markant. Nätverket träffas årligen för utveckling och uppdatering i ämnet.

Representanter för sjukgymnaster/fysioterapeuter i Sydöstra sjukvårdsregionen:

Charlotta Lans, Kalmar

Helena Sköldbäck, Jönköping

Annika Unger, Linköping

Nätverkets uppdrag

Nätverkets uppdrag

 

Mötesanteckningar

Uppdaterad: 2016-12-13
Marie Gustafsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion