Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Dokumentation från ST-utbildningen Avancerad kranskärlssjukdom och etik 20 maj 2017

Hendrik Schreyer

Arytmier vid AKS

Lars Brundin

ST-T reaktion vid ARB vid misstänkt coronarinsufficiens

 

 

Uppdaterad: 2017-09-12
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion