Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Presentationer från ST-utbildning, kardiologi 20171003--04. Arytmi inkl. device

Alla presenteationer är pdf och öppnas i nytt fönster.

Pacemaker ICD-teori, Anneli Svensson

Bradykardi och pacemakers - lite teoretisk bakgrund

Ventrikulär arytmi och ICD

Praktisk pacemakerprogrammering inklusive hands-on, Martin Holmstran, Christer Hjort, Anneli Svensson
 

Pacemaker/ICD uppföljning (Martins presentation)

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-10-11
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion