Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Presentationer kranskärlssjukdom

Ischemic heart diseaese - pathophysiology and pathogenesis
Ebo de Muinck

Stable Angina Pectoris
Ebo de Muinck

Kranskärlssjukdom
Jan-Erik Karlsson

ESC guidelines

SOS riktlinjer

 

Uppdaterad: 2018-10-05
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion