Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG hälsofrämjande strategier

Programgruppen samordnar strategierna för en hälsoorientering av hälso- och sjukvården inom sydöstra sjukvårdsregionen. Programgruppen bevakar så att de hälsofrämjande strategierna får en framträdande position och likvärdigt innehåll i regelboken för vårdval/hälsoval, policies, styrdokument och andra avtal inom hälso- och sjukvården.

Mötesanteckningar 2019

Mötesanteckningar 2019-09-24

Mötesanteckningar 2019-08-19

Mötesanteckningar 2019-06-24

Mötesanteckningar 2019-05-16

Mötesanteckningar 2019-04-05

Mötesanteckningar 2019-03-14

Mötesanteckningar 2019-02-08


 

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO hälsofrämjande strategier (begränsad behörighet)

Deltagare

Region Jönköpings län
Jesper Ekberg, ordförande
Anne Wilderoth

Region Kalmar län
Magnus Persson
Marie Tigerryd

Region Östergötland
Natalie Bertling, sekreterare,
Maria Elgstrand
Matti Leijon

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO häljsofrämjande strategier

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO hälsofrämjande strategier

Uppdaterad: 2020-01-20
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion