Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO hälsofrämjande strategier, sydöstra sjukvårdsregionen

Programområdet möten syftar till att samordna strategierna för en hälsoorientering av hälso- och sjukvården inom regionen. Programgruppen bevakar så att de hälsofrämjande strategierna får en framträdande position och likvärdigt innehåll i regelboken för vårdval/hälsoval, policies, styrdokument och andra avtal inom hälso- och sjukvården.

Möte


 

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO hälsofrämjande strategier (begränsad behörighet)

Deltagare 2019

Region Jönköpings län
Jesper Ekberg, ordförande
Anne Wilderoth

Region Kalmar län
Magnus Persson
Marie Tigerryd

Region Östergötland
Natalie Bertling, sekreterare,
Maria Elgstrand
Matti Leijon

Planerade möten 2019

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO häljsofrämjande strategier

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO hälsofrämjande strategier

Uppdaterad: 2019-01-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion