Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG kvinnosjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Den regionala medicinska programområde för kvinnosjukvård i sydöstra sjukvårdsregionen arbetar för en likvärdig vård i region. Arbetet omfattar all vård i regionen och inte endast den högspecialiserade vården. Kvinnokliniker finns på sju orter i regionen: Jönköping, Värnamo, Eksjö, Kalmar, Västervik, Norrköping och Linköping.

Det långsiktiga utvecklings- och kvalitetsförbättringsarbetet, där öppna jämförelser och gemensamma målvärden kontinuerligt gås igenom, har pågått i över tio år och bidragit till att sydöstra sjukvårdsregionen kan uppvisa goda resultat när det gäller kvinnosjukvård i jämförelser med riket i övrigt.

Gruppen träffas vid två tillfällen, ett möte på våren och ett längre möte på hösten där kvinnosjukvårdens strategiska rapport framställs. Utöver mötena sker många kontakter via mail och telefon.

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO kvinnosjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare

Region Jönköpings län
Johan Skoglund, ordförande
Christina Gunnervik
Katarina Notelid Claus

Region Kalmar län
Ann-Marie Berglund
Lena Arvidsson

Region Östergötland
Lotta Lindqvist, sekreterare
Ninnie Borendal Wodlin
Katri Nieminen

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG Kvinnosjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG Kvinnosjukvård

Uppdaterad: 2019-03-22
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion