Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG lungsjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Programområde arbetar för en likvärdig lungsjukvård, oavsett var du bor i regionen. Lungsjukvård bedrivs på samtliga nio sjukhus inom regionen och den högspecialiserade lungsjukvården utförs på Universitetssjukhuset i Linköping. Normalt träffas gruppen fyra gånger per år.

 

Mötesanteckningar 2018

2018-03-15 -- 2018-03-16

2018-09-27

2018-11-28

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO lungsjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Lars Abrahamsson, sekreterare,
Roger Gunnarsson
Stefan Rustscheff
Magnus Kentson

Region Kalmar län
Niels Hornstra
Fredrik Olsson
Olof Torstensson
Urban Wennerström

Region Östergötland
Helena Engström, ordförande
Karin Cederqvist
Thomas Gars

Planerade möten 2018

2018-03-15 -- 2018-03-16, internat, Mantorp

2018-09-27, Linköping

2018-11-28, Västervik

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO lungsjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO lungsjukvård

Mer information

Övriga dokument

Uppdaterad: 2019-03-20
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion