Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO lungsjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Programområde arbetar för en likvärdig lungsjukvård, oavsett var du bor i regionen. Lungsjukvård bedrivs på samtliga nio sjukhus inom regionen och den högspecialiserade lungsjukvården utförs på Universitetssjukhuset i Linköping. Normalt träffas gruppen fyra gånger per år.

 

Mötesanteckningar 2018

2018-03-15 -- 2018-03-16

2018-09-27

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO lungsjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Lars Abrahamsson, sekreterare,
Roger Gunnarsson
Stefan Rustscheff
Magnus Kentson

Landstinget i Kalmar län
Niels Hornstra
Fredrik Olsson
Olof Torstensson
Urban Wennerström

Region Östergötland
Helena Engström, ordförande
Karin Cederqvist
Thomas Gars

Planerade möten 2018

2018-03-15 -- 2018-03-16, internat, Mantorp

2018-09-27, Linköping

2018-11-28, Västervik

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO lungsjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO lungsjukvård

Mer information

Övriga dokument

Uppdaterad: 2018-11-07
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion