Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO medicinsk diagnostik, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska områdesgrupper. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen.  Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Ledtider april 2018- regionstatistik

Ledtider sep 2017- jan 2018 - radiologen

Ledtider DT MR PETCT 201409-201802- radiologen
 

Möte 2018-10-09

Bilaga

Möte 2018-09-10

Möte 2018-05-07

Bilaga

Möte 2018-03-28

Möte 2018-02-08

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO medicinsk diagnostik (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Hanna Odén Poulsen
Anna Österström

Landstinget i Kalmar län
Sanna Einarsson, sekreterare,
Björn Forsberg
Fredrik Enlund, ordförande

Region Östergötland
Liselotte Joelsson
Robert Ring

Planerade möten 2018

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO medicinsk diagnostik

Mer information

SÖ-RAD

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO medicinsk diagnostik

Uppdaterad: 2018-11-07
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion