Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO medicinsk diagnostik, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska områdesgrupper. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen.  Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Ledtider april 2018- regionstatistik

Ledtider sep 2017- jan 2018 - radiologen

Ledtider DT MR PETCT 201409-201802- radiologen
 

Möte

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO medicinsk diagnostik (begränsad behörighet)

Deltagare 2019

Region Jönköpings län
Hanna Odén Poulsen
Anna Österström

Region Kalmar län
Sanna Einarsson, sekreterare,
Björn Forsberg
Fredrik Enlund, ordförande

Region Östergötland
Liselotte Joelsson
Robert Ring

Planerade möten 2019

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO medicinsk diagnostik

Mer information

SÖ-RAD

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO medicinsk diagnostik

Uppdaterad: 2019-01-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion