Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO neurosjukdomar, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska områdesgrupper. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen.  Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Möte

 

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO neurosjukdomar (begränsad behörighet)

Deltagare 2019

Region Jönköpings län
Chrysostomos Papastergios
Jonas Lind
Lilian Carlsson-Pähn
Örjan Skogar

Region Kalmar län
Agatha Wachowiak
Bongomin Otto
Per Svensson

Region Östergötland
Wiktoria Jakobsson, sekreterare,
Jan Hillman
Tomas Kaugesaar
Zarouhi Sarkis Hertz
Patrick Vigren
Fredrik Lundin, ordförande

Planerade möten 2019

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO neurosjukdomar

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO neurosjukdomar

Uppdaterad: 2019-01-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion