Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RAG onkologi, sydöstra sjukvårdsregionen

Den regionala arbetsgruppen för onkologi i sydöstra sjukvårdsregionen arbetar för en likvärdig cancervård i regionen. Ett aktivt kvalitets- och förbättringsarbete bedrivs utifrån kvalitetsregisterdata och i ett nära samarbete med Regionalt cancercentrum sydöst. Gruppens namn har reviderats med anledning av att de nya strukturerna för Kunskapsstyrningen reviderats på sjukvårdsregional nivå. Arbetsgruppen träffas fyra gånger per år.

Möte 2018-11-07 

Möte 2018-09-12

Möte 2018-02-27

Möte 2018-01-26

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO onkologi (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Eva Ulff
Per Nodbrandt
Karin Adolfsson

Landstinget i Kalmar län
Leni Lagerqvist, sekreterare,
Tobias Fagergård
Magnus Lagerlund, ordförande

Region Östergötland
Måns Agrup
Gabriel Lindahl
Christina Johansson

Planerade möten 2018

  • 2018-12-07, kl 10:00-12:00 video

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO onkologi

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO onkologi
 

Uppdaterad: 2018-11-12
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion