Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO ortopedi, sydöstra sjukvårdsregionen

Den regionala medicinska programområdet för ortopedi arbetar för en likvärdig ortopedi i sydöstra sjukvårdsregionen. Inom området ortopedi ingår såväl den högspecialiserade vården som utförs koncentrerat vid några kliniker, men också den mer basala ortopedin som kan utföras på alla kliniker.

I uppdraget ingår bland annat att bevaka utvecklingen inom ortopedin, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer. Ortopedi utförs vid alla länets sjukhus och varje klinik representeras av verksamhetschefen i RMPO. Därtill ingår verksamhetschefen för Ryggkliniken vid US i Linköping som sedan 1 januari 2011 är en egen klinik.

RMPO ortopedi träffas minst vid två tillfällen per år, vid mötet på våren behandlas ortopedins kvalitetsrapport. Utöver dessa två möten sker flera aktiviteter där beslutade uppdrag från RMPO utförs, exempelvis framtagande av kvalitetsdata inför kvalitetsrapporten.

Möte

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO ortopedi (begränsad behörighet)

Deltagare 2019

Region Jönköpings län
Daniel Wärnsberg
Jens Christian Larsen 
Carl Tenvert 

Region Kalmar län
Dan Eriksson
Anders Linge
Johan Liliequist

Region Östergötland
Charlotte Sand, sekreterare,
Reidar Källström
Ann Hertzman, ordförande
Håkan Ledin
Anders Olai
Helene Andersson Molina         

Planerade möten 2019

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO ortopedi

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO ortopedi

Uppdaterad: 2019-01-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion