Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO rehabiliteringsmedicin, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programområde. Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Mötesanteckningar 2018

Styrgrupp

Bilaga

RMPG

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO rehabilitering och smärta (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Styrgrupp
Stefan Bragsjö, ordförande
Anders Kjellgren, vice ordförande
Lars Abrahamsson, sekreterare
Wolfram Antepohl
Susanne Almer
Jan Burensjö
Ingrid Isaksson/Catharina Vik Söderström
Kerstin Olsson
Kersti Samuelsson

Rehabiliteringsmedicin
Wolfram Antepohl, ordförande
Jan Burensjö
Ewa Wallén/Johanna Bergqvist

Rehabilitering
Susanne Almers, ordförande
Ingrid Isaksson/Catharina Vik Söderström
Pernilla Järnvall Hint
Håkan Ehlin

Smärta
Anders Kjellgren, ordförande
Jan Burensjö
Stefan Bragsjö
Arbetsgrupp E-Hälsa

 

Planerade möten 2018

Årscykel

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO rehabiliteringsmedicin

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO rehabilitering och smärta

Mer information

Övriga dokument

Arbetsgrupper

Uppdaterad: 2019-03-29
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion