Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG rehabilitering, rehabiliteringsmedicin och smärta

RMPG bevakar utvecklingen inom sitt område, stödjer samarbetet i sjukvårdsregionen och sammanställer regionala vårdriktlinjer.
RMPG ersätts från och med 2019 av RMPO Rehabiltering, habilitering och försäkringsmedicin.

Mötesanteckningar 2019

Styrgrupp 2019-11-25, kl 13:00-16:00

Mötesanteckningar 2019-02-05

Mötesanteckningar 2019-03-21

Mötesanteckningar 2019-04-23

Mötesanteckningar 2019-06-10

Mötesanteckninar 2019-08-12, kl 14:00-15:30 Skype

Mötesanteckningar 2019-08-23

Mötesanteckningar 2019-11-25

Mötesanteckningar 2018

Årscykel 2018

Styrgrupp

2018-01-18

2018-04-20

2018-08-28

2018-10-09

2018-11-30

Bilagor

2018-01-18

RMPG

2018-05-31-2018-06-01

Årsrapporter

Årsrapporter RMPG rehabilitering, rehabiliteringsmedicin och smärta

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar RMPG rehabilitering, rehabiliteringsmedicin och smärta

Övriga dokument

Deltagare

Styrgrupp
Stefan Bragsjö, ordförande
Anders Kjellgren, vice ordförande
Lars Abrahamsson, sekreterare
Wolfram Antepohl
Susanne Almer
Jan Burensjö
Ingrid Isaksson/Catharina Vik Söderström
Kerstin Olsson
Kersti Samuelsson

Rehabiliteringsmedicin
Wolfram Antepohl, ordförande
Jan Burensjö
Ewa Wallén/Johanna Bergqvist

Rehabilitering
Susanne Almers, ordförande
Ingrid Isaksson/Catharina Vik Söderström
Pernilla Järnvall Hint
Håkan Ehlin

Smärta
Anders Kjellgren, ordförande
Jan Burensjö
Stefan Bragsjö
Arbetsgrupp E-Hälsa

Arbetsgrupper

Uppdaterad: 2020-01-16
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion