Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionalt forsknings- och utvecklingsarbete (FOU)

Gruppens uppdrag är att vara en resurs och samordnare av pågående och planerade FoU-aktiviteter inom Jönköping, Kalmar- och Östergötlands läns rehabiliteringsmedicinska enheter. Gruppens uppdrag är även att inspirera och sprida information, kunskap och erfarenhet om FoU inom regionen”.

 

Logga in

Arbetsmaterial för Regionalt forsknings och utvecklingsarbete (FOU) (begränsad behörighet)

Kontakt

Sammankallande: Kersti Samuelsson

Landstinget i Kalmar län
Maria Afrell
Beatrice Felixson

Landstinget i Jönköping län
Björn Börsbo
Agneta Siebers

Landstinget i Östergötlands län
Kersti Samuelsson

Uppdaterad: 2015-11-02
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion