Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Arbetsgrupp Smärta och MMR

Regionalt smärtnätverk i Sydöstra sjukvårdsregionen

 

Kunskapsstöd till personal.

Sidorna under upparbetning

Arbetsgrupp Smärta och MMR

  • Maria Afrell, (sammankallande) sjukgymnast,  Landstinget i Kalmar län,
  • Stefan Bragsjö, verksamhetschef samrehab, Landstinget i Kalmar län,
  • Anne-Lie Gustafsson, processledare, Landstinget i Kalmar län,
  • Ragnar Styrbjörn, sjukgymnast, Landstinget i Kalmar län,
  • Anders Kjellgren, enhetschef smärt- och rehabcentrum, Region Östergötland,
  • Ewa Rasch, verksamhetschef, Rehab Väst, Region Östergötland,
  • Mats Granström, processledare, Region Östergötland,
  • Mait Pettersson, överläkare Rehabenheten Nässjö, Region Jönköpings län,
  • Ann-Britt Ekvall, processledare, Region Jönköpings län,
  • Marita Rydå, arbetsterapeut,  Region Jönköpings län,
Uppdaterad: 2018-05-21
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion