Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Arbetsgrupp Rehabilitering

Arbetsgrupp Rehabilitering är en av undergrupperna till RMPO Rehabiliteringsmedicin, rehabilitering och smärta.

Mötesanteckningar 2018

2018-02-14 (pdf)

2018-04-23

2018-09-21

Nätverksträff i Nässjö 2018-05-16

Inledande presentation
Presentation av modell för kunskapsstyrning
Framtidsperspektiv inom området rehabilitering

Sammanställning av gruppdiskussioner:

Nätverk

Rehabiliteringsriktlinjer

E-hälsa

Kunskapsstyrning

Effektiv vård

 

Medlemmar

Susanne Almers, ordförande
verksamhetschef Rehabiliteringscentrum, Jönköping

Catharina Vik Söderström
enhetschef sjukgymnastik, Rehabiliteringsenheten Tranås vårdcentral

Håkan Ehlin
verksamhetschef, Rehab Söder, landstinget i Kalmar län

Pernilla Järnvall Hint
verksamhetschef, Rörelse och hälsa, Linköping

 

Uppdaterad: 2018-10-08
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion