Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO urologi, sydöstra sjukvårdsregionen

Den regionala medicinska programområde, RMPO, Urologi arbetar för en likvärdig och god vård för alla invånare i den sydöstra sjukvårdsregionen. En nyckelfaktor för detta är att nyttja regionens samlade kompetens inom området urologi på bästa sätt. Arbetsutskottet träffas i olika former ungefär sex gånger per år medan hela RMPO träffas fyra gånger per år.

Möte 2018-11-08

Möte 2018-09-12

Möte 2018-03-15

Möte 2018-01-11

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO urologi (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Ingrid Erlandsson, ordförande (ingår i arbetsutskottet)
David Robinsson
Heimo Lucht
Tomasz Jakubczyk

Landstinget i Kalmar län
Vedran Azinovic (ingår i arbetsutskottet)
Hendrik Bamberg
Fredrik Stenman (ingår i arbetsutskottet)

Region Östergötland
Åsa Petersson (ingår i arbetsutskottet)
Desirèe Hallberg, sekreterare,
Jon Forsberg
Inge Højgaard
Firas Abdul-Sattar Aljabery

Totalt består RMPG av tre ledamöter från respektive landsting samt en akademisk företrädare från US.

Planerade möten 2019

  • 2019-02-05, digitalt AU-möte
  • 2019-05-12, fysiskt RAG-möte i nässjö
  • 2019-03-12, digitalt RAG-möte

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO urologi

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO urologi

Uppdaterad: 2018-11-14
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion