Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Arkiverade mötesanteckningar för RMPO urologi,

2019

2019-02-12, digitalt AU-möte

2019-03-12, digitalt RAG-möte

2019-05-09, Regiondag i Östergötland

2019-05-12, fysiskt RAG-möte, Nässjö

2019-09-19, heldag, Nässjö

Mötesanteckningar 2019-11-08

2018

Bilaga

2017

Bilagor

2016

2015


2014

2013

Bilaga

2012

2011

Uppdaterad: 2020-01-23
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion