Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO öronsjukvård sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programområde. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen.  Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Möte 2018-12-20

Möte 2018-09-19

Möte 2018-05-28

Möte 2018-03-01

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO öronsjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Bozena Wicik Ros

Landstinget i Kalmar län
Maria Svensson, sekreterare, maria.svensson5@ltkalmar.se
Karin Rahm Björneld
Sven Tylstedt

Region Östergötland
Tatiana Jaklovska, ordförande

Planerade möten 2018

  • 2018-12-20, kl 08:30-11:00 videomöte

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO öronsjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO öronsjukvård

Uppdaterad: 2018-11-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion