Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO öronsjukvård sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programområde. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen.  Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Möte 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO öronsjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2019

Region Jönköpings län
Bozena Wicik Ros

Region Kalmar län
Maria Svensson, sekreterare, maria.svensson5@ltkalmar.se
Karin Rahm Björneld
Sven Tylstedt

Region Östergötland
Tatiana Jaklovska, ordförande

Planerade möten 2019

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO öronsjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO öronsjukvård

Uppdaterad: 2019-01-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion