Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO ögonsjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska områdesgrupper. I varje grupp ska representation finnas från de nio sjukhusen i regionen.  Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Vårdriktlinjer ögonsjukvård

Möte 

 

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO ögonsjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2019

Region Jönköpings län
Susanne Gross Lagergren
Susanne Svensson Kauppinen
Amin Kassem
Leena Tjärnén
Linda Andlöw
Anna Hägg Lagerberg

Region Kalmar län
Lillemor Broling, sekreterare
Tomasz Marczuk
Marie Törnlöf
Inger Engdahl

Region Östergötland
Catrin Fernholm, ordförande
Pierfrancesco Mirabelli
 

Planerade möten 2019

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO ögonsjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO ögonsjukvård

Uppdaterad: 2019-04-08
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion