Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledningen stab

Regionsjukvårdsstaben är en samordningsresurs avseende regional utredningsverksamhet för regionsjukvårdsledning och samverkansnämnd. Regionsjukvårdsstaben består av tjänstemän från de samverkande regionerna, med uppdraget att förbereda ärenden och praktiskt planera regionsjukvårdsledningens och samverkansnämndens sammanträden.

Regionsjukvårdsmöten 2019

Tidplan 2019 Sydöstra sjukvårdsregionen (pdf, nytt fönster)

Kontakt

Leni Lagerqvist
0480-845 06

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Jan-Erik Karlsson, regionsjukvårdssakkunnig
Susanne Yngvesson, regionsjukvårdssakkunnig

Region Kalmar län
Leni Lagerqvist, regionsjukvårdssakkunnig
Karl Landergren, regionsjukvårdsansvarig

Region Östergötland
Göran Atterfors, regionsjukvårdssakkunnig
Annica Öhrn, regionsjukvårdssakkunning

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för regionsjukvårdsledningens stab (inloggning)

Uppdaterad: 2019-01-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion