Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Uppdrag från regionsjukvårdsledningen, sydöstra sjukvårdsregionen - GÄLLER INTE

Översiktlig handlingsplan med länkar till detaljerad information inom respektive område.

Uppdrag

Startdatum

Slutdatum

Ansvarig

Rapportering

Löften inom strokesjukvården
Uppdrag - löften inom strokesjukvården 2013-06-13 (pdf, nytt fönster)
2013-06-17 2013-10-23 Patrik Vigren, E län Avrapportering RSL 2013-11-06
Avrapportering RSN 2013-12-06
Sällsynta sjukdomar, kartläggning, processprogram
- Uppdrag - sällsynta sjukdomar, kartläggning processprogram 2013-04-29 (pdf, nytt fönster)
- Tilläggsuppdrag - sällsynta diagnoser 2013-12-13 (pdf, nytt fönster)
2013-01-01 2015-01-01 Cecilia Gunnarsson E län Delrapport RSL en gång/halvår
Slutrapport RSL januari 2015
Regional Traumagrupp
Uppdrag - Traumagrupp 2012-12-20 (pdf, nytt fönster)
2012-11-29 Hösten 2013 Per Loftås E län Avrapportering RSL 1 ggr/år med skriftlig rapport (start våren 2014)
Delrapport senhösten 2013
Översyn av behov och möjlighet för samordnad satsning av "rädda hjärnan" - insatser samt inrättande av regional strokejour.
Uppdrag - Strokejour 2012-11-29 (pdf, nytt fönster)
2012-11-29 våren 2013 Patrik Vigren, E län

Avrapportering
Bilaga 1: Frågeställningsexempel till regional strokejour (pdf, nytt fönster)
Bilaga 2: Tillgänglighet CT-hjärna (pdf, nytt fönster)
Bilaga 3: Beräknade kostnader ambulanstransporter (pdf, nytt fönster)

Slutrapport RSL 2013-05-29
Regional strokejour (pdf, nytt fönster)

Regionalt programråd diabetes
Uppdrag - Regionalt programråd diabetes (pdf, nytt fönster)
2012-09-01 2013-12-31 Herbert Krôl, H län Delrapport RSL 2013-06-01
Slutrapport RSL 2014-03-01
Behovsanalys - erfarenheter och uppföljning av koloncancerprojektet - nästa steg
Uppdrag - uppföljning koloncancerprojekt (pdf, nytt fönster)
2012-08-30 2013-10-31 Göran Henriks F län

Presenteras RSN 2013-12-06
Avrapportering RSL april 2013
Avrapportering RSN maj 2013

Ordnat införande av nya läkemedelsterapier
Uppdrag - Ordnat införande nya läkemedelsterapier (pdf, nytt fönster)
2012-06-16 2013-01-10 Ellen Vinge, H län Delrapport RSL 2013-01-16
Slutrapport RSL
Regional kompetensförsörjninig - kompletterad inventering
Uppdrag - HR 2012-05-29 (pdf, nytt fönster)
2012-06-01 2013-01-15 HR direktörer E,F,H
län
Avrapportering RSL 2013-01-17 
Elektronisk kommunikation mellan landstingen i sydöstra sjukvårdsregionen
Uppdrag IT kommunikation fortsättning (pdf, nyttt fönster)
2012-06-01 2013-01-31 IT-chefer
E,F,H län
 
Mål och mått kopplade till regionens löften till befolkningen avseende cancervård
Uppdrag - löften cancervård (pdf, nytt fönster)
2012-02-10 2012-12-10 RCC och IT-enheter E,F,H län

Slutrapport RSL 2013-09-09
Projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn "canceröversikt" (pdf, nytt fönster)

Delrapport 3 - från projekt ledtidsmätning cancervårdsprocessen - cosmic mall "canceröversikt" (pdf, nytt fönster)

Regional upphandling läkemedel
Uppdrag - Upphandling läkemedel (pdf, nytt fönster)
2012-01-01 2013-06-30 Läkemedelsdirektörer, strateger E,F,H län  
Regionala vårdriktlinjer inom sydöstra sjukvårdsregionen
Uppdrag vårdriktlinjer 2012-11-29 (pdf, nytt fönster)
2012-01-01 Hösten 2013 Jan-Erik Karlsson, F län Avrapportering RSL hösten 2013
Elektronisk kommunikation mellan landstingen i sydöstra sjukvårdsregionen
Uppdrag elektronisk kommunikation mellan landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen (pdf, nytt fönster)
2011-05-30 2012-03-15

IT-chefer

E,F,H län

Avrapportering RSL 2012-09-15 (analys av förutsättningarna för E-remiss)
Delrapport RSL 2012-10-25 (övriga uppdrag)
Delrapport RSL 2013-01-31

Organdonationer - regional samverkan

Uppdrag Organdonationer - regional samverkan (pdf, nytt fönster)
febr 2014   Kristina Söderlind, representanter från E, F, H län Avrapportering till RSL 2014-05-28

 

Uppdaterad: 2015-11-24
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion