Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Delrapporter

RSL 1 och RSL 6

Lägesrapport IT-uppdragen

RSL 4

Mål och mått kopplade till regionens löften till befolkning avseende cancervård (ledtider)

RSL 5

Regional kompetensförsörjning - kompletterad inventering

RSL 15

Organdonationer - Regional samverkan

Uppdaterad: 2015-11-24
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion